Služby Centra pro začínající podnikatele

Služby Centra pro začínající podnikatele

     Centrum pro začínající podnikatele bylo založeno při společnosti JVM-RPIC, spol. s.r.o. v r.2007 na základě zkušeností s aktivitami pro začínající podnikatele od r.1992. Nabídka byla od r. 1992 budována na základě transferu know-how v letech 1992-95 (studijní pobyty a stáže především ve Velké Británii).

     Poznatky byly postupně rozvíjeny na základě celkového vývoje podnikání v ČR, využíváno bylo poznatků z okolních zemí, zahraničních i tuzemských zkušených podnikatelů a poradců.Společnost v této oblasti realizovala několik významných projektů a natočila vlastní výukový film pro začínající podnikatele.

     Od roku 2009 je činnost zaměřena především na problematiku „podnikatelství“, která je úzce spojena s osobnostními charakteristikami podnikatele a předpoklady pro úspěšné založení podniku. CPZP se velmi intenzivně věnuje výuce této problematiky na základních a středních školách a na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.

     Významnou aktivitou je provozování celostátního internetového portálu www.ipodnikatel.cz.

     Podkladem pro práci CPZP jsou zkušenosti z každodenních poradenských služeb pro malé a střední podniky, která je vyvíjena v jednotlivých odděleních společnosti JVM-RPIC, spol.s r.o. (Centrum pro hospodářskou spolupráci s Čínou a Tvorba projektů) a přenos těchto zkušeností na začínající podnikatele.