Semináře "Výchova k podnikatelství"

     Základem podnikání je vedle materiálních podmínek také celá řada specifických vlastností a dovedností (kreativita, vůdcovství, komunikace,...), bez nichž není možné ve společnosti očekávat nové podnikatelské nápady (přístupy) a jejich realizaci v praxi. Tato problematika se nazývá souhrnně psychologie podnikání.

      Seminář Výchova k podnikatelstvíNabídka představuje školení a semináře, kde jsou specifickými technikami rozvíjeny dovednosti a schopnosti, charakteristické pro úspěšné podnikatele. Důraz je kladen na nácviky.

     Výuku a rozvoj těchto podnikatelských dovedností realizuje společnost JVM-RPIC již na všech stupních školské výuky v rámci jednotlivých projektů pro základní, střední a vysoké školy.