Poradenství pro začínající podnikatele

     V rámci Centra pro začínající podnikatele mohou zájemci o podnikání i začínající podnikatelé získat odborné poradenské služby v základních oborech jako je marketing, daně, legislativa a psychologie, příprava podnikatelského plánu, ekonomické propočty, krize podnikání, financování začínajícího podniku apod.

     Poradenství pro podnikateleV případě potřeby nabízíme i asistované poradenství, které představuje pravidelnou spolupráci podnikatele a zkušeného poradce. Mohou tak být konzultovány např. po dobu prvních šesti měsíců všechny podnikatelské kroky.

     Rozsah a četnost této poradenské činnosti závisí na konkrétní potřebě a vzájemné dohodě s poradcem. Cena za služby může být dohodnuta standardně jako cena za provedené služby, nebo v závislosti na výsledcích realizace poradenské činnosti – odložená cena, případně může být zahrnuta do dotovaných služeb (několik možností). Uvedené poradenské služby je možné využívat i „na dálku“, tj. prostřednictvím komunikačních prostředků jako je e-mail, SKYPE.

logo ipodnikatel