Kurzy "Základy podnikání"

   Nabídka představuje školení, které umožňuje zájemcům výrazně snížit riziko budoucího podnikání a vybaví je potřebnými informacemi nutnými pro provozování vlastní firmy.

   Vzhledem k našim zkušenostem a vytvořeným pomůckám mohou do specializovaných kurzů nastoupit osoby bez ohledu na vzdělání, dosaženou praxi, pohlaví nebo etnickou příslušnost. Školení lze absolvovat při zaměstnání nebo v režimu uchazeče o práci na úřadu práce, který může plně hradit náklady školení.

   Kurz je specifický kombinací skupinové výuky a individuálních konzultací. Účastníci získají základní znalosti a praktické návody od lektorů a poradců z praxe ke všem oblastem, které musí podnikatel znát (legislativa, daně, sociálního a zdravotního pojištění, marketing, psychologie, podpory podnikání, využití PC, podnikatelský plán, ekonomické propočty, kalkulace cen apod.). Vedle této teoretické přípravy si účastníci pod vedením zkušených konzultantů sestavují vlastní podnikatelský plán včetně detailních propočtů na prvních 12 měsíců života firmy.

Kurz Základy podnikání

   Kurz představuje 100 hodin výuky a 20 hodin individuálních konzultací pro každého účastníka. Výuka je zpravidla rozvržena do cca 4 týdnů a probíhá podle stanoveného rozvrhu.

    Cílem je všestranná připravenost budoucího podnikatele a reálnost jeho záměru na konci období přípravy. Minimalizují se tak nejen případné finanční ztráty, ale často i osobní a rodinné tragédie.

Mezi další výhody absolvování patří:

  • možnost konzultací záměru se spolužáky, lektory a poradci, kteří čerpají nejen ze své odbornosti, ale i ze zkušeností předchozích studentů
  • absolventi následně získávají naši podporu při zajišťování finančních prostředků na zahájení podnikání, kde využíváme existující nástroje na podporu podnikání i speciální nabídku různých institucí (komerční banky...).
  • zdarma konzultační podpora účastníků školení ze strany advokáta, daňového poradce, poradce na marketing, řízení lidských zdrojů, sociální a zdravotní pojištění apod.

Vzdělávací kurz lze studovat i e-learningovou formou na www.ipodnikatel.cz