Základy podnikání UTB

Základy podnikání na UTB

VÝUKA KURZU ZÁKLADY PODNIKÁNÍ NA UNIVERZITĚ TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

Zlínský region je dlouhodobě vnímán jako oblast s velkým podnikatelským potenciálem. Počet podnikatelů zde patří k nejvyšším v republice, v regionu úspěšně funguje několik projektů zaměřených na jejich podporu.

Na Fakultě managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně již čtvrtým rokem probíhá výuka kurzu Základy podnikání. Ta je připravována ve spolupráci s Centrem pro začínající podnikatele společnosti JVM-RPIC, s.r.o. a každoročně ji absolvuje téměř stovka studentů. V rámci seminářů se studenti seznamují se specifiky malého a středního podnikání, učí se sepsat vlastní podnikatelský záměr a nad příklady z praxe diskutují o úskalích, které tato činnost přináší. Díky kurzu mají jedinečnou možnost individuálně konzultovat svůj podnikatelský záměr s odborníky, kteří se přípravou a konzultacemi plánů začínajících podnikatelů zabývají. V kurzu je využíváno také moderních e-learningových  vzdělávacích metod – pro přípravu svých podnikatelských záměrů mají studenti možnost využít interaktivní nástroj pro tvorbu podnikatelského plánu na internetovém portálu ipodnikatel.cz.

O tom, že kurz je pro studenty přínosem svědčí i úspěchy jeho absolventů v různých soutěžích o nejlepší podnikatelské záměry a účast v mezinárodních projektech. Loňská absolventka kurzu Gabriela Švecová je nyní v rámci projektu Erasmus v Belgii a znalosti získané v Základech podnikání jí podle jejích slov významně pomohly při tvorbě projektů v rámci programu.

Organizace a finanční zajištění kurzu nejsou jednoduchou záležitostí. V současné době je výuku možné realizovat jen díky podpoře Zlínského kraje, jehož představitelé si dobře uvědomují důležitost a roli drobných podnikatelů v regionu.

Dlouhodobá úspěšná spolupráce univerzity a Centra pro začínající podnikatele vyústila v realizaci společného projektu s názvem „Výuka podnikatelství na UTB ve Zlíně“, který byl zahájen na podzim roku 2010. Cílem projektu je zkvalitnit a inovovat výuku podnikatelství na Fakultě managementu a ekonomiky a v požadovaném rozsahu ji přenést také na ostatní fakulty Univerzity Tomáše Bati. V rámci projektu byly sesbírány poznatky o nejnovějších trendech v rámci Evropské unie a podnikatelsky vyspělých zemí, které budou následně v rámci připravených výukových materiálů přeneseny do náplně předmětů vyučovaných na univerzitě. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

(tisková zpráva)

Videozáznam z besedy s podnikatelem v rámci kurzu Základy podnikání