Výuka podnikatelství na středních školách ve Zlínském kraji

Logo ESF

Název projektu:

Rozvoj podnikatelských dovedností na SŠ ve Zlínském kraji

Číslo projektu:

CZ.1.07/1.1.08/01.0037

Cíl projektu:

Ekonomický rozvoj vyspělých zemí je úzce spjat s rozvojem podnikatelského sektoru. Základem tohoto sektoru je vedle materiálních podmínek celá řada specifických vlastností a dovedností (kreativita, vůdcovství...), bez nichž není možné ve společnosti očekávat nové podnikatelské nápady (přístupy) a jejich realizaci v praxi.

Projekt je zaměřen na uvědomění si a rozvoj těchto vlastností a dovedností typických pro úspěšné podnikatele u žáků SŠ. Cílem je rozšířit stávající prvky vybrané výuky a zasadit je do zcela nového kontextu - podnikatelství, s důrazem na nácviky, zapojení externích (s praxí spojených) lektorů a doplnění výuky o besedy s podnikateli.

Výsledky projektu:  

Pilotní výuka probíhala na Střední průmyslové škole ve Zlíně. Na základě výsledků byl projekt přenesen na další školy ve Zlínském kraji. V současné době využívá poznatky a materiály pro výuku téměř 20 středních škol v kraji.

Obsah výuky zahrnuje specifické moduly, mezi které patří např.:

• Podnikatelství, Význam podnikání ve společnosti
• Audit kompetencí (schopností) k podnikání
• Rozbor a nácvik Kompetencí k podnikání
• Podnik, Podnikatelský plán, Využití komponent ICT v praxi podnikatele
• Besedy s podnikateli

Projekt řeší existující objektivní nedostatek ve vzdělávání na SŠ v ČR ve srovnání s vyspělými zeměmi (USA, Anglie, Německo, Rakousko, Španělsko, Itálie...). Realizací projektu dojde k umožnění výuky na SŠ o obsahově nová témata zvyšující konkurenceschopnost jednotlivců i společnosti ve Zlínském kraji a k možnému šíření na další školy.

Žáci získají nové vědomosti a dovednosti a představu o jejich praktickém využití. Dojde k jejich osobnímu rozvoji, který bude uplatnitelný v osobním i profesním životě s dopadem do kvality celé společnosti. Mezi konkrétní výsledky lze přiřadit např. schopnost vést kolektiv, provést audit vlastních kompetencí, snadnější uplatnitelnost na trhu práce (týmové schopnosti), schopnost zahájit vlastní podnikání (kreativita, odvaha, vůdcovství...). Celkově dojde k rozvoji kompetencí, které v současné době vyžaduje náročný trh práce vedle odborných kompetencí.

Učitelé získají zvýšenou kvalifikaci a předpoklady pro svoji práci orientovanou na předávání zkušeností a znalostí z praxe, které vyžaduje trh práce. Rovněž jejich pozice na trhu práce posílí. Mezi konkrétní výsledky lze přiřadit např. představu o firemní problematice, znalost předpokladů pro úspěšné založení podniku, rozšíření učebních technik apod.

Výuka podnikatelství na středních školách ve Zlínském kraji
Výuka podnikatelství na středních školách ve Zlínském kraji
Výuka podnikatelství na středních školách ve Zlínském kraji
Výuka podnikatelství na středních školách ve Zlínském kraji
Výuka podnikatelství na středních školách ve Zlínském kraji