Vysoké školy

Logo ESF

Název projektu:

Výuka podnikatelství na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně

Číslo projektu:

CZ.1.07/2.2.00/15.0366

Projekt realizovaný v rámci partnerství Univerzity Tomáše Bati, Fakulty managementu a ekonomiky ve Zlíně a Centra pro začínající podnikatele při JVM-RPIC, spol. s r. o..

Cíl projektu:

Cílem je inovovat a zkvalitnit výuku předmětu Podnikatelství na FAME UTB Zlín a výsledky v požadovaném rozsahu aplikovat na další fakulty UTB.

Výstup projektu:

Mezi základní inovativní prvky projektu patří:

  1. Analýza mezipředmětových vazeb k tématu podnikatelství a vydefinování prostoru pro zpracování výukových modulů.
  2. Přizpůsobení učebních osnov z pohledu konkrétní praktické aplikace - podnikatelství a doplnění o praktické nácviky.
  3. Zatraktivnění standardní výuky cizím prvkem úzce spojeným s každodenní praxí a nepocházejícím ze "školského" prostředí.
  4. Využití metody "learning by doing" přispívající k rozvoji dalších dovedností studentů a k lepšímu pochopení cílů vyučovaných témat.
  5. Modulové zpracování, které umožní zachytit mezipředmětové vazby a snadnou přenositelnost na jiné fakulty dle jejich potřeb.
  6. Vytvoření partnerství mezi školou a specializovaným subjektem na podporu podnikání.
  7. Aktivní působení na změnu způsobu myšlení a přístupů absolventů univerzity (podnikavost v obecném slova smyslu jako aktivní postoj k výzvám každodenního života, úkolům na pracovišti a celospolečenským problémům s vazbou na globální konkurenceschopnost. )