ESF - Kvalitativní změna obsahu vzdělávání pro začínající podnikatele ve Zlínském kraji

Logo ESF

Název projektu:

Kvalitativní změna obsahu vzdělávání pro začínající podnikatele ve Zlínském kraji

V rámci projektu byly vytvořeny pomůcky pro vzdělávání začínajících podnikatelů – přednášky a semináře vycházející z přístupů k výuce podnikatelství ve vyspělých zemích, webové stránky s informacemi pro začínající podnikatele a výukový film Nebojte se podnikat.

NOVÉ ZPRACOVÁNÍ OBSAHU PŘEDNÁŠEK A SEMINÁŘŮ

Na základě několika pracovních cest především do Velké Británie byly zpracovány poznatky z tamního přístupu k výuce podnikání. Změnila se struktura a obsah jednotlivých přednášek a seminářů v rámci výukových kurzů pro začínající podnikatele. Důraz byl kladen především na zařazení interaktivních forem výuky.

WWW STRÁNKY PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE

Byly spuštěny internetové stránky www.ipodnikatel.cz, které se úspěšně rozvíjejí a v současné době patří mezi nejnavštěvovanější weby zaměřené na problematiku začátku podnikání.

VÝUKOVÝ FILM "NEBOJTE SE PODNIKAT"

Film je rozdělen do dvou základních bloků:

Blok I. Podnikání = Životní rozhodnutí
Tento blok je zaměřen na myšlenkové pochody každého, kdo uvažuje o zahájení podnikání, nebo o rozvoji svého živnostenského podnikání. Názorně jsou zde zachyceny okamžiky prvotního nápadu a vypjaté okamžiky vlastního podnikání. Důležitou součástí jsou rovněž názorné ukázky úvah o produktu, trhu a jeho průzkumu a v neposlední řadě ukázka o významu podnikatelského plánu.

Blok II. Zásady dobrého podnikání
Blok je zaměřen na zdůraznění nejvýznamnějších chyb, kterých se začínající podnikatelé (ale zdaleka nejen oni) dopouštějí. Tematicky jsou rozděleny na oblasti zpravidla podceňované (pořádek v "papírech" a kvalifikované poradenství) a dále na disciplíny nesprávně nebo vůbec neuplatňované - oblast marketingu a komunikace.

Výukový film je možno objednat na stránkách www.ipodnikatel.cz.